fbpx
Jordbundsforhold

Hvorfor er jordtypen vigtig?

For mange er jord bare jord og det man ser, når hunden har gravet i græsplænen. Det er imidlertid ikke helt sådan, når du skal vælge fundering. Faktisk er jordtypen altafgørende når, du bygger med skruefundamenter eller alle mulige andre fundamenter for den sags skyld. ”Arbejder” jorden? Hvordan er bæreevnen? Står vandspejlet højt og kan du bare kigge på en håndfuld fra et af havebedene for at vurdere, hvad jord du har med at gøre? Det forsøger vi at gøre dig lidt klogere på her.
Både sandbaserede og lerbaserede jorde kan være glimrende byggejord og skruefundering fungerer i princippet på alle jordtyper. Det er blot et spørgsmål om, hvor dybt man skal ned i den pågældende jord for at opnå tilstrækkelig bæreevne. På jord med dårlig bæreevne kan skruefundering netop være en fordel, fordi det er langt nemmere at nå ned i dybereliggende bæredygtig jord med skruefundamenter end med betonfundamenter.

Hvorfor er jordtypen vigtig?

For mange er jord bare jord og det man ser, når hunden har gravet i græsplænen. Det er imidlertid ikke helt sådan, når skal vælge fundering. Faktisk er jordtypen altafgørende når, du bygger med skruefundamenter eller alle mulige andre fundamenter for den sags skyld. ”Arbejder” jorden? Hvordan er bæreevnen? Står vandspejlet højt og kan du bare kigge på en håndfuld fra et af havebedene for at vurdere, hvad jord du har med at gøre? Det forsøger vi at gøre dig lidt klogere på her.
Både sandbaserede og lerbaserede jorde kan være glimrende byggejord og skruefundering fungerer i princippet på alle jordtyper. Det er blot et spørgsmål om, hvor dybt man skal ned i den pågældende jord for at opnå tilstrækkelig bæreevne. På jord med dårlig bæreevne kan skruefundering netop være en fordel, fordi det er langt nemmere at nå ned i dybereliggende bæredygtig jord med skruefundamenter end med betonfundamenter.

Jordtyper i Danmark

De Danske jordarter (udenfor Bornholm) kan deles op i to hovedgrupper. De sandede jordarter benævnt som friktionsjord og de lerede jordarter benævnt som kohæsionjord. Friktionsjord defineres som aflejringer med et plasticitetsindeks mindre end 4 % et lerindhold (kornstørrelsen under 0,002 mm) mindre end 10 % Kohæsionsjord defineres som aflejringer med plasticitetsindeks større end 7 á 10 % og lerindhold større end 15 á 20 %. Overgangsjord beliggende mellem ovennævnte plasticitetsindeks og lerindhold. (Regionernes Videncenter for Milo og Ressourcer)

Hvilken jordtype har du på din byggeplads?

Når du skal vurdere den jord, du skal fundere i, skal du først grave muldlaget på 30-50cm af. Det er jorden herunder, der er interessant ift. fundering. Har du ikke en geoteknisk rapport til rådighed, kan du til sekundære konstruktioner lave en praktisk vurdering*.
*GroundPlug® Easy Mounting SystemTM tager ikke ansvar for praktiske vurderinger
For at fastsætte bæreevnen af lerjord benytter man den “Udrænede forskydnings- Styrke” (cu, [kPa]). Lerjordes styrke måles ved jordens evnen til at modstå forskydning i jordskelettet fremkaldt af en ydre påvirkning.

Kohæsionsjord

Kohæsionsjord er finkornede jordtyper, hvis partikler klumper sammen – altså den type jord, der klistrer. Disse jordtyper er typisk bløde og kan optage store vandmængder. Når de tørrer, kan de blive nærmest cement-hårde. Disse jordtyper har tendens til sammentrækning og udvidelse pga. af deres store vandoptagelse. Lerjorde ”arbejder” altså langt mere end sandjord og betragtes derfor som ”reaktive” jorde, som udvider sig og trækker sig sammen alt efter vandindholdet.
Kohæsionsjord er organisk jord bestående af forskellig grad af nedbrudte plantematerialer. Organisk jord har typisk et højt vandindhold og et lavt iltindhold.

Typiske eksempler på kohæsionsjord i Danmark er:

  • Silt (kornstørrelse 0,002-0,05)
  • Ler (kornstørrelse < 0,002)
  • Tørv (varierende)
  • Muldjord (varierende)

Tætheden/densiteten af lerjord, kan vurderes praktisk ud fra følgende test:

Blød ler

Kan nemt formes med let fingertryk

Medium ler

Kan formes med kraftigt fingertryk

Stiv ler

Kan ikke formes med fingrene, men klemmes ind med tommelfingeren

Blød ler

Kan nemt formes med let fingertryk

Medium Ler

Kan formes med kraftigt fingertryk

Stiv ler

Kan ikke formes med fingrene, men klemmes ind med tommelfingeren

Friktionsjord

I modsætning til kohæsionsjord klumper friktionsjord sig ikke sammen på nogen måde. Kornene forbliver med andre ord adskilt fra hinanden. En anden måde at se det på er som en ‘ubunden’ slags jord. Nogle sandarter kan blive nærmest flydende, hvis de har en lav densitet og et højt vandindhold – det kaldes likvefaktion. Den strukturelle styrke påvirkes af fugtindholdet – lidt som at bygge sandslotte på stranden!
Friktionsjord omfatter kalk, sand og grus af forskellig kornstørrelse og består af nedbrudte sten/klippe og mineral. Mineralsk jord har typisk ingen hæfteevne, er vandgennemtrængelig og flyder fra hinanden i tør tilstand, når den forstyrres.

Typiske eksempler på friktionsjord i Danmark er:

  • Sand (kornstørrelse (0,06 – 2mm)
  • Grus (kornstørrelse 2mm – 2cm)
  • Sandblandet muld (kornstørrelse <2mm)
  • Småsten (kornstørrelse 2-20cm)
Når sand lægger sig, lægger det sig i en vinkel, som kaldes friktionsvinkel. For at beregne sandjordes (brud) styrke benytter man derfor betegnelsen den ”Effektive Friktionsvinkel” (Ø’ k , [°]). Jord brydes/går i stykker langs linjer. Derfor har skarpkornet sand af varierende kornstørrelse højere (bedre) brudstyrke end rundkornet sand af ens kornstørrelse, fordi det danner færre linjer, når det lægger sig. Der er altså forskel på hvilken type sand, du bygger på.

Tætheden/densiteten af sandjord, kan vurderes praktisk ud fra følgende test:

Løs sand

Flyder ud mellem fingrene. Kan nemt graves med spade. En 50mm pløk drives nemt i.

Medium Sand

Kan knuses mellem fingrene. Kan graves med spade. En 50mm pløk drives i med kraft.

Tæt sand

Svært at knuse mellem fingrene. Kræver hakke til udgravning. 50mm pløk svær at drive i.

Løs sand

Flyder ud mellem fingrene. Kan nemt graves med spade. En 50mm pløk drives nemt i.

Medium sand

Kan knuses mellem fingrene. Kan graves med spade. En 50mm pløk drives i med kraft.

Tæt sand

Svært at knuse mellem fingrene. Kræver hakke til udgravning. 50mm pløk svær at drive i.

Gode værktøjer til at finde din jordtype

X

Større byggeri & infrastruktur

Vidste du, at GroundPlug har markedets største sortiment af stålfundamenter?

Se vores serier til fleretagers byggeri, infrastruktur og industrielt byggeri

NU LIVE!

Prøv vores nye Terrassedesigner!

Brug vores værktøj til din beregning eller design sammen med dine kunder. Spar tid, undgå misforståelser og optimer dit projekt.