fbpx

Fortrolighedspolitik

Personoplysninger (normalt blot omtalt som “data” nedenfor) vil kun blive behandlet af os i det omfang, det er nødvendigt og med det formål at levere en funktionel og brugervenlig hjemmeside, herunder dens indhold, og de tjenester, der tilbydes der.
Pr. Art. 4 nr. 1 i forordning (EU) 2016/679, dvs. den generelle databeskyttelsesforordning (i det følgende benævnt “GDPR”), “behandling” refererer til enhver operation eller et sæt af operationer såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering , lagring, tilpasning, ændring, genfinding, konsultation, brug, offentliggørelse ved transmission, spredning eller på anden måde tilgængeliggørelse, tilpasning eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion udført på personlige data, uanset om det er automatiseret eller ej.
Den følgende privatlivspolitik har til formål at informere dig især om typen, omfanget, formålet, varigheden og det juridiske grundlag for behandlingen af sådanne data enten under vores egen kontrol eller i samarbejde med andre. Vi informerer dig også nedenfor om de tredjepartskomponenter, vi bruger til at optimere vores hjemmeside og forbedre brugeroplevelsen, hvilket kan resultere i, at nævnte tredjeparter også behandler data, de indsamler og kontrollerer.
Vores privatlivspolitik er struktureret som følgende:
I. Oplysninger om os som dataansvarlige for dine data
II. Brugernes og de registreredes rettigheder
III. Oplysninger om databehandlingen

I. Oplysninger om os som dataansvarlige for dine data

Den part, der er ansvarlig for denne hjemmeside (“den registeransvarlige”) med henblik på databeskyttelseslovgivningen er:
GroundPlug International ApS
Krakasvej 17
3400 Hillerød, Danmark
Telefon: +45 70281030
E-Mail: shop@groundplug.com
Databeskyttelsesansvarlig:
Stephanie Rødskov

II. Brugernes og de registreredes rettigheder

Med hensyn til den databehandling, der skal beskrives nærmere nedenfor, har brugere og registrerede ret
 • til bekræftelse af, om data vedrørende dem behandles, oplysninger om de data, der behandles, yderligere oplysninger om arten af databehandlingen og kopier af dataene (jf. også art. 15 GDPR);
 • at rette eller komplettere ukorrekte eller ufuldstændige data (jf. også art. 16 GDPR);
 • til øjeblikkelig sletning af data vedrørende dem (jf. også art. 17 DSGVO), eller alternativt, hvis yderligere behandling er nødvendig som fastsat i art. 17 stk. 3 GDPR, for at begrænse nævnte behandling i henhold til art. 18 GDPR;
 • at modtage kopier af de data, der vedrører dem og/eller leveret af dem, og at få dem overført til andre udbydere/kontrollanter (jf. også art. 20 GDPR);
 • at indgive klager til tilsynsmyndigheden, hvis de mener, at data vedrørende dem behandles af den dataansvarlige i strid med databeskyttelsesbestemmelserne (se også art. 77 GDPR).
Derudover er den dataansvarlige forpligtet til at informere alle modtagere, som den videregiver data til, om sådanne rettelser, sletninger eller begrænsninger i behandlingen af samme i henhold til art. 16, 17 stk. 1, 18 GDPR. Denne forpligtelse gælder dog ikke, hvis en sådan underretning er umulig eller indebærer en uforholdsmæssig stor indsats. Ikke desto mindre har brugere ret til information om disse modtagere.
Ligeledes i henhold til art. 21 GDPR har brugere og registrerede ret til at gøre indsigelse mod den dataansvarliges fremtidige behandling af deres data i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR. Især er en indsigelse mod databehandling med henblik på direkte reklame tilladt.

III. Oplysninger om databehandlingen

Dine data, der behandles ved brug af vores hjemmeside, vil blive slettet eller blokeret, så snart formålet med dets opbevaring ophører med at gælde, forudsat at sletningen af disse ikke er i strid med nogen lovbestemte opbevaringsforpligtelser, eller medmindre andet er angivet nedenfor.
Server data
Af tekniske årsager vil følgende data, som din internetbrowser sender til os eller vores serverudbyder, blive indsamlet, især for at sikre en sikker og stabil hjemmeside: Disse serverlogfiler registrerer typen og versionen af din browser, operativsystem, hjemmesiden hvorfra du kom (henvisnings-URL), de websider på vores besøgte websted, datoen og klokkeslættet for dit besøg, samt den IP-adresse, hvorfra du besøgte vores websted.
De således indsamlede data vil blive midlertidigt gemt, men ikke i forbindelse med andre af dine data.
Grundlaget for denne opbevaring er art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR. Vores legitime interesse ligger i forbedring, stabilitet, funktionalitet og sikkerhed på vores hjemmeside.
Dataene slettes inden for højst syv dage, medmindre fortsat opbevaring er påkrævet af bevismæssige årsager. I så fald vil alle eller dele af dataene blive udelukket fra sletning, indtil undersøgelsen af den relevante hændelse er endeligt løst.
Cookies
a) Session cookies
Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler eller andre lagringsteknologier, der gemmes på din computer af din browser. Disse cookies behandler visse specifikke oplysninger om dig, såsom din browser, placeringsdata eller IP-adresse.
Denne behandling gør vores hjemmeside mere brugervenlig, effektiv og sikker, hvilket giver os mulighed for for eksempel at vise vores hjemmeside på forskellige sprog eller tilbyde en indkøbskurvfunktion.
Retsgrundlaget for en sådan behandling er art. 6 stk. 1 lit. b) GDPR, i det omfang disse cookies bruges til at indsamle data for at indlede eller behandle kontraktlige forhold.
Hvis behandlingen ikke tjener til at igangsætte eller behandle en kontrakt, ligger vores legitime interesse i at forbedre funktionaliteten af vores hjemmeside. Retsgrundlaget er herefter art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR.
Når du lukker din browser, slettes disse sessionscookies.

b) Tredjeparts cookies

Om nødvendigt kan vores hjemmeside også bruge cookies fra virksomheder, som vi samarbejder med, med det formål at annoncere, analysere eller forbedre funktionerne på vores hjemmeside.
Se venligst følgende oplysninger for detaljer, især for det juridiske grundlag og formålet med en sådan tredjeparts indsamling og behandling af data indsamlet via cookies.
c) Deaktivering af cookies
Du kan afvise brugen af cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Ligeledes kan du bruge browseren til at slette cookies, der allerede er gemt. De nødvendige trin og foranstaltninger varierer dog afhængigt af den browser, du bruger. Hvis du har spørgsmål, bedes du bruge hjælpefunktionen eller konsultere dokumentationen til din browser eller kontakte producenten for support. Browserindstillinger kan ikke forhindre, at såkaldte flash-cookies sættes. I stedet skal du ændre indstillingen af din Flash-afspiller. De nødvendige trin og foranstaltninger til dette afhænger også af den Flash-afspiller, du bruger. Hvis du har spørgsmål, bedes du bruge hjælpefunktionen eller konsultere dokumentationen til din Flash-afspiller eller kontakte producenten for support.
Hvis du forhindrer eller begrænser installationen af cookies, er det ikke sikkert, at alle funktionerne på vores side er fuldt brugbare.
Kundekonto/registrering
Hvis du opretter en kundekonto hos os via vores hjemmeside, bruger vi de data, du indtastede under registreringen (f.eks. dit navn, din adresse eller din e-mailadresse) udelukkende til tjenester, der fører op til din potentielle afgivelse af en ordre eller indtastning af en anden kontraktforhold med os, for at opfylde sådanne ordrer eller kontrakter og for at yde kundeservice (f.eks. for at give dig et overblik over dine tidligere ordrer eller for at kunne tilbyde dig en ønskelistefunktion). Vi gemmer også din IP-adresse og dato og tidspunkt for din registrering. Disse data vil ikke blive overført til tredjeparter.
Under registreringsprocessen vil dit samtykke blive indhentet til denne behandling af dine data, med henvisning til denne privatlivspolitik. De data, der indsamles af os, vil udelukkende blive brugt til at levere din kundekonto.
Hvis du giver dit samtykke til denne behandling, vil art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR er det juridiske grundlag for denne behandling.
Hvis åbningen af kundekontoen også har til formål at føre til indledningen af et kontraktforhold med os eller at opfylde en eksisterende kontrakt med os, er retsgrundlaget for denne behandling også art. 6 stk. 1 lit. b) GDPR.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit forudgående samtykke til behandlingen af dine personoplysninger i henhold til art. 7 stk. 3 GDPR med fremtidig virkning. Alt du skal gøre er at informere os om, at du tilbagekalder dit samtykke.

De tidligere indsamlede data vil derefter blive slettet, så snart behandlingen ikke længere er nødvendig. Vi skal dog overholde eventuelle opbevaringsperioder, der kræves i henhold til skatte- og handelslovgivningen.

Vi deler kun dine oplysninger med tredjepart i det omfang, det er nødvendigt, for at kunne gennemføre og levere din ordre.

Nyhedsbrev
Hvis du tilmelder dig vores gratis nyhedsbrev, vil de data, du anmoder om til dette formål, dvs. din e-mailadresse og eventuelt dit navn og adresse, blive sendt til os. Vi gemmer også din computers IP-adresse og dato og klokkeslæt for din registrering. Under registreringsprocessen vil vi indhente dit samtykke til at modtage dette nyhedsbrev og den type indhold, det vil tilbyde, med henvisning til denne privatlivspolitik. De indsamlede data vil udelukkende blive brugt til at sende nyhedsbrevet og vil ikke blive videregivet til tredjemand.
Retsgrundlaget herfor er art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR.
Du kan tilbagekalde dit forudgående samtykke til at modtage dette nyhedsbrev i henhold til art. 7 stk. 3 GDPR med fremtidig virkning. Alt du skal gøre er at informere os om, at du tilbagekalder dit samtykke eller klikke på afmeldingslinket i hvert nyhedsbrev.
Kontakt
Hvis du kontakter os via e-mail eller kontaktformularen, vil de data, du giver, blive brugt til at behandle din anmodning. Vi skal have disse data for at kunne behandle og besvare din henvendelse; ellers vil vi ikke være i stand til at besvare det fuldt ud eller overhovedet.
Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6 stk. 1 lit. b) GDPR.
Dine data vil blive slettet, når vi har besvaret din henvendelse fuldt ud, og der er ingen yderligere juridisk forpligtelse til at opbevare dine data, såsom hvis en ordre eller kontrakt er resultatet deraf.
Online jobansøgninger / offentliggørelse af jobannoncer
Vi tilbyder dig muligheden for at søge job hos vores virksomhed via vores hjemmeside. I tilfælde af disse digitale ansøgninger indsamler vi dine ansøgningsdata elektronisk for at kunne behandle din ansøgning.
Retsgrundlaget for denne behandling er §26, stk. 1 S. 1 BDSG sammenholdt med art. 88 stk. 1 GDPR.
Hvis du bliver ansat som følge af ansøgningsprocessen, opbevarer vi de data, du afgiver under ansøgningsprocessen, i din personalemappe med henblik på den sædvanlige organisatoriske og administrative proces, naturligvis i overensstemmelse med yderligere juridiske forpligtelser.
Retsgrundlaget for denne behandling er §26, stk. 1 S. 1 BDSG sammenholdt med art. 88 stk. 1 GDPR.
Hvis vi ikke ansætter dig, sletter vi automatisk de data, der er indsendt til os to måneder efter den endelige beslutning er truffet. Vi sletter dog ikke dataene, hvis vi er nødt til at gemme dataene af juridiske årsager såsom bevis for ligebehandling af ansøgere, indtil ethvert retssag er afsluttet, eller fire måneder.
I dette tilfælde er retsgrundlaget art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR og §24 stk. 1 nr. 2 BDSG. Vores berettigede interesse ligger i ethvert juridisk forsvar, vi måtte være nødt til at anlægge.
Hvis du udtrykkeligt giver samtykke til en længere opbevaring af dine data, f.eks. for din optagelse i en database over ansøgere eller interesserede parter, vil oplysningerne blive behandlet yderligere på baggrund af dit samtykke. Retsgrundlaget er herefter art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage med fremtidig virkning i henhold til art. 7 stk. 3 GDPR med fremtidig virkning.
Pinterest
Vi opretholder en online tilstedeværelse på Pinterest for at præsentere vores virksomhed og vores tjenester og for at kommunikere med kunder/kundeemner. Pinterest er en tjeneste fra Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA, 94107, USA.
Vi vil gerne påpege, at dette kan medføre, at brugerdata behandles uden for EU, især i USA. Dette kan øge risici for brugere, der for eksempel kan gøre efterfølgende adgang til brugerdata vanskeligere. Vi har heller ikke adgang til disse brugerdata. Adgang er kun tilgængelig for Pinterest.
Pinterests privatlivspolitik kan findes her: Pinterest privatlivspolitik
YouTube
Vi opretholder en online tilstedeværelse på YouTube for at præsentere vores virksomhed og vores tjenester og for at kommunikere med kunder/kundeemner. YouTube er en tjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, et datterselskab af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.
Vi vil gerne påpege, at dette kan medføre, at brugerdata behandles uden for EU, især i USA. Dette kan øge risici for brugere, der for eksempel kan gøre efterfølgende adgang til brugerdata vanskeligere. Vi har heller ikke adgang til disse brugerdata. Adgang er kun tilgængelig for YouTube.
YouTubes privatlivspolitik kan findes her: YouTube privatlivspolitik
LinkedIn
Vi opretholder en online tilstedeværelse på LinkedIn for at præsentere vores virksomhed og vores tjenester og for at kommunikere med kunder/kundeemner. LinkedIn er en tjeneste fra LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, et datterselskab af LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.
Vi vil gerne påpege, at dette kan medføre, at brugerdata behandles uden for EU, især i USA. Dette kan øge risici for brugere, der for eksempel kan gøre efterfølgende adgang til brugerdata vanskeligere. Vi har heller ikke adgang til disse brugerdata. Adgang er kun tilgængelig for LinkedIn.
LinkedIns privatlivspolitik kan findes her: LinkedIn privatlivspolitik
Facebook
For at annoncere for vores produkter og tjenester samt for at kommunikere med interesserede parter eller kunder, har vi en tilstedeværelse på Facebook-platformen.
På denne sociale medieplatform er vi i fællesskab ansvarlige med Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.
Vi har defineret det fælles ansvar i en aftale vedrørende de respektive forpligtelser i henhold til GDPR.
Denne aftale fastlægger de gensidige forpligtelser.
Retsgrundlaget for behandlingen af de resulterende og efterfølgende videregivne personoplysninger er art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. Vores legitime interesse ligger i analyse, kommunikation, salg og promovering af vores produkter og tjenester.
Retsgrundlaget kan også være dit samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 lit. en GDPR givet til platformsoperatøren. Per Art. 7 stk. 3 GDPR, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med platformsoperatøren med fremtidig virkning.
Når du tilgår vores online tilstedeværelse på Facebook-platformen, vil Facebook Ireland Ltd. som operatør af platformen i EU behandle dine data (f.eks. personlige oplysninger, IP-adresse osv.).
Disse data om brugeren bruges til statistisk information om brugen af vores virksomheds tilstedeværelse på Facebook. Facebook Ireland Ltd. bruger disse data til markedsundersøgelser og reklameformål samt til oprettelse af brugerprofiler. Baseret på disse profiler kan Facebook Ireland Ltd. levere annoncering både inden for og uden for Facebook baseret på dine interesser. Hvis du er logget ind på Facebook på det tidspunkt, du går ind på vores side, vil Facebook Ireland Ltd. også knytte disse data til din brugerkonto.
Hvis du kontakter os via Facebook, vil de personlige data, du oplyser på det tidspunkt, blive brugt til at behandle anmodningen. Vi sletter disse data, når vi har svaret fuldstændigt på din forespørgsel, medmindre der er juridiske forpligtelser til at opbevare dataene, såsom for efterfølgende opfyldelse af kontrakter.
Facebook Ireland Ltd. kan også indstille cookies, når du behandler dine data.
Hvis du ikke accepterer denne behandling, har du mulighed for at forhindre installation af cookies ved at foretage de relevante indstillinger i din browser. Cookies, der allerede er blevet gemt, kan til enhver tid slettes. Instruktionerne til at gøre dette afhænger af den browser og det system, der bruges. For Flash-cookies kan behandlingen ikke forhindres af indstillingerne i din browser, men i stedet ved at foretage de relevante indstillinger i din Flash-afspiller. Hvis du forhindrer eller begrænser installationen af cookies, er det muligvis ikke alle Facebooks funktioner, der er fuldt brugbare.
Detaljer om behandlingsaktiviteterne, deres undertrykkelse og sletningen af de data, der behandles af Facebook, kan findes i dets privatlivspolitik:
Det kan ikke udelukkes, at behandlingen af Facebook Ireland Ltd. også vil finde sted i USA af Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californien 94025.
Instagram
For at annoncere for vores produkter og tjenester samt for at kommunikere med interesserede parter eller kunder, har vi en tilstedeværelse på Instagram-platformen.
På denne sociale medieplatform er vi i fællesskab ansvarlige med Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
Vi har defineret det fælles ansvar i en aftale vedrørende de respektive forpligtelser i henhold til GDPR.
Denne aftale fastlægger de gensidige forpligtelser
Retsgrundlaget for behandlingen af de resulterende og efterfølgende videregivne personoplysninger er art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. Vores legitime interesse ligger i analyse, kommunikation, salg og promovering af vores produkter og tjenester.
Retsgrundlaget kan også være dit samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 lit. en GDPR givet til platformsoperatøren. Per Art. 7 stk. 3 GDPR, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med platformsoperatøren med fremtidig virkning.
Når du tilgår vores online tilstedeværelse på Instagram-platformen, vil Facebook Ireland Ltd. som operatør af platformen i EU behandle dine data (f.eks. personlige oplysninger, IP-adresse osv.).
Disse data om brugeren bruges til statistisk information om brugen af vores virksomheds tilstedeværelse på Instagram. Facebook Ireland Ltd. bruger disse data til markedsundersøgelser og reklameformål samt til oprettelse af brugerprofiler. Baseret på disse profiler kan Facebook Ireland Ltd. levere annoncering både inden for og uden for Instagram baseret på dine interesser. Hvis du er logget ind på Instagram på det tidspunkt, du besøger vores side, vil Facebook Ireland Ltd. også knytte disse data til din brugerkonto.
Hvis du kontakter os via Instagram, vil de personlige data, du oplyser på det tidspunkt, blive brugt til at behandle anmodningen. Vi sletter disse data, når vi har svaret fuldstændigt på din forespørgsel, medmindre der er juridiske forpligtelser til at opbevare dataene, såsom for efterfølgende opfyldelse af kontrakter.
Facebook Ireland Ltd. kan også indstille cookies, når du behandler dine data.
Hvis du ikke accepterer denne behandling, har du mulighed for at forhindre installation af cookies ved at foretage de relevante indstillinger i din browser. Cookies, der allerede er blevet gemt, kan til enhver tid slettes. Instruktionerne til at gøre dette afhænger af den browser og det system, der bruges. For Flash-cookies kan behandlingen ikke forhindres af indstillingerne i din browser, men i stedet ved at foretage de relevante indstillinger i din Flash-afspiller. Hvis du forhindrer eller begrænser installationen af cookies, er det ikke sikkert, at alle funktionerne på Instagram er fuldt brugbare.
Detaljer om behandlingsaktiviteterne, deres undertrykkelse og sletningen af de data, der behandles af Instagram, kan findes i dets privatlivspolitik:
Det kan ikke udelukkes, at behandlingen af Facebook Ireland Ltd. også vil finde sted i USA af Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californien 94025.
Facebook plug-in
Vores hjemmeside bruger plug-in’et til det sociale netværk Facebook. Facebook.com er en tjeneste leveret af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. I EU drives denne tjeneste også af Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, i det følgende begge omtalt som “Facebook”.
Retsgrundlaget er art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR. Vores legitime interesse ligger i at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside.
Yderligere information om de mulige plug-ins og deres respektive funktioner fås hos Facebook på https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Hvis plug-in’et er gemt på en af de sider, du besøger på vores hjemmeside, vil din browser downloade et ikon for plug-in’et fra Facebooks servere i USA. Af tekniske årsager er det nødvendigt for Facebook at behandle din IP-adresse. Derudover vil dato og tidspunkt for dit besøg på vores hjemmeside også blive registreret.
Hvis du er logget ind på Facebook, mens du besøger en af vores plug-in-websteder, vil de oplysninger, der indsamles af plug-in’et fra dit specifikke besøg, blive genkendt af Facebook. De indsamlede oplysninger kan derefter tildeles din personlige konto på Facebook. Hvis du for eksempel bruger Facebook Synes godt om-knappen, vil disse oplysninger blive gemt på din Facebook-konto og offentliggjort på Facebook-platformen. Hvis du vil forhindre dette, skal du enten logge ud af Facebook, før du besøger vores hjemmeside, eller bruge en tilføjelse til din browser for at forhindre Facebook-plugin’et i at indlæse.
Yderligere information om indsamling og brug af data samt dine rettigheder og beskyttelsesmuligheder i Facebooks privatlivspolitik findes på
Twitter plug-in
Vores hjemmeside bruger plug-in’et til det sociale netværk Twitter. Twitter-tjenesten drives af Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (“Twitter”).
Retsgrundlaget er art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR. Vores legitime interesse ligger i at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside.
Hvis plug-in’et er gemt på en af de sider, du besøger på vores hjemmeside, vil din browser downloade et ikon for plug-in’et fra Twitters servere i USA. Af tekniske årsager er det nødvendigt for Twitter at behandle din IP-adresse. Derudover vil dato og tidspunkt for dit besøg på vores hjemmeside også blive registreret.
Hvis du er logget ind på Twitter, mens du besøger en af vores plug-in-websteder, vil de oplysninger, der indsamles af plug-in’et fra dit specifikke besøg, blive genkendt af Twitter. De indsamlede oplysninger kan derefter tildeles din personlige konto på Twitter. Hvis du for eksempel bruger Twitter Tweet-knappen, vil disse oplysninger blive gemt på din Twitter-konto og kan blive offentliggjort på Twitter-platformen. For at forhindre dette skal du enten logge ud af Twitter, før du besøger vores side, eller foretage de relevante indstillinger på din Twitter-konto.
Yderligere information om indsamling og brug af data samt dine rettigheder og beskyttelsesmuligheder i Twitters privatlivspolitik findes på
Google+ plug-in
Vi bruger plug-in’et til Google+ sociale netværk på vores hjemmeside. Google+ er en onlinetjeneste leveret af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (herefter: Google).
Retsgrundlaget er art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR. Vores legitime interesse ligger i at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside.
Yderligere information om de mulige plug-ins og deres respektive funktioner fås hos Google på https://developers.google.com/+/web/
Hvis plug-in’et er gemt på en af de sider, du besøger på vores hjemmeside, vil din browser downloade et ikon for plug-in’et fra Googles servere i USA. Af tekniske årsager er det nødvendigt for Google at behandle din IP-adresse. Derudover vil dato og tidspunkt for dit besøg på vores hjemmeside også blive registreret.
Hvis du er logget ind på Google, mens du besøger en af vores plug-in-websteder, vil de oplysninger, der indsamles af plug-inn’et fra dit specifikke besøg, blive genkendt af Google. De indsamlede oplysninger kan derefter tildeles din personlige konto hos Google. Hvis du for eksempel bruger +1-knappen, gemmes disse oplysninger på din Google-konto og kan blive offentliggjort på Google-platformen. For at forhindre dette skal du enten logge ud af Google, før du besøger vores websted, eller foretage de relevante indstillinger på din Google-konto.
Yderligere information om indsamling og brug af data samt dine rettigheder og beskyttelsesmuligheder i Googles privatlivspolitik findes på
Google Analytics
Vi bruger Google Analytics på vores hjemmeside. Dette er en webanalysetjeneste leveret af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (herefter: Google).
Google Analytics-tjenesten bruges til at analysere, hvordan vores hjemmeside bruges. Retsgrundlaget er art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR. Vores legitime interesse ligger i analysen, optimeringen og den økonomiske drift af vores websted.
Brug og brugerrelaterede oplysninger, såsom IP-adresse, sted, tidspunkt eller hyppighed af dine besøg på vores hjemmeside vil blive transmitteret til en Google-server i USA og gemt der. Vi bruger dog Google Analytics med den såkaldte anonymiseringsfunktion, hvorved Google trunkerer IP-adressen inden for EU eller EØS, inden den overføres til USA.
De data, der indsamles på denne måde, bruges igen af Google til at give os en evaluering af besøg på vores hjemmeside, og hvad besøgende gør, når de er der. Disse data kan også bruges til at levere andre tjenester relateret til brugen af vores hjemmeside og internettet generelt.
Google oplyser, at det ikke vil forbinde din IP-adresse med andre data. Derudover giver Google yderligere oplysninger med hensyn til sin databeskyttelsespraksis på https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=da, herunder muligheder, du kan bruge for at forhindre sådan brug af dine data.
Derudover tilbyder Google en opt-out tilføjelse på Derudover tilbyder Google en opt-out tilføjelse på derudover med yderligere information. Denne tilføjelse kan installeres på de mest populære browsere og giver dig yderligere kontrol over de data, som Google indsamler, når du besøger vores hjemmeside. Tilføjelsen informerer Google Analytics’ JavaScript (ga.js), at ingen information om besøget på hjemmesiden skal overføres til Google Analytics. Dette forhindrer dog ikke information i at blive overført til os eller til andre webanalysetjenester, som vi måtte bruge som beskrevet heri.
Google-Maps
Vores hjemmeside bruger Google Maps til at vise vores placering og til at give rutevejledning. Dette er en tjeneste leveret af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (herefter: Google).
For at aktivere visningen af visse skrifttyper på vores hjemmeside, oprettes der en forbindelse til Google-serveren i USA, hver gang vores hjemmeside tilgås.
Hvis du får adgang til Google Maps-komponenterne integreret i vores hjemmeside, gemmer Google en cookie på din enhed via din browser. Dine brugerindstillinger og data behandles for at vise vores placering og oprette en rutebeskrivelse. Vi kan ikke forhindre Google i at bruge servere i USA.
Retsgrundlaget er art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR. Vores legitime interesse ligger i at optimere funktionaliteten af vores hjemmeside.
Ved at oprette forbindelse til Google på denne måde kan Google bestemme, fra hvilken hjemmeside din anmodning er blevet sendt, og til hvilken IP-adresse anvisningerne sendes.
Hvis du ikke accepterer denne behandling, har du mulighed for at forhindre installation af cookies ved at foretage de relevante indstillinger i din browser. Yderligere detaljer kan findes i afsnittet om cookies ovenfor.
Derudover er brugen af Google Maps og oplysningerne indhentet via Google Maps underlagt Googles vilkår for brug og vilkår og betingelser for Google Maps
Google tilbyder også yderligere information på https://adssettings.google.com/authenticated eller https://policies.google.com/privacy?hl=da
Google reCAPTCHA
Vores hjemmeside bruger Google reCAPTCHA til at kontrollere og forhindre automatiserede servere (“bots”) i at få adgang til og interagere med vores hjemmeside. Dette er en tjeneste leveret af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (herefter: Google).
Denne tjeneste giver Google mulighed for at bestemme, fra hvilken hjemmeside din anmodning er blevet sendt, og fra hvilken IP-adresse reCAPTCHA-indtastningsfeltet er blevet brugt. Ud over din IP-adresse kan Google indsamle andre oplysninger, der er nødvendige for at levere og garantere denne service.
Retsgrundlaget er art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR. Vores legitime interesse ligger i sikkerheden på vores hjemmeside og i at forhindre uønsket, automatiseret adgang i form af spam eller lignende.
Google tilbyder detaljerede oplysninger på https://policies.google.com/privacy?hl=da om den generelle håndtering af dine brugerdata.
YouTube
Vi bruger YouTube på vores hjemmeside. Dette er en videoportal, der drives af YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, i det følgende benævnt “YouTube”.
YouTube er et datterselskab af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, i det følgende benævnt “Google”.
Vi bruger YouTube i sin avancerede privatlivstilstand til at vise dig videoer. Retsgrundlaget er art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR. Vores legitime interesse ligger i at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside. Ifølge YouTube betyder den avancerede privatlivstilstand, at nedenstående data kun bliver overført til YouTube-serveren, hvis du rent faktisk starter en video.
Uden denne tilstand etableres en forbindelse til YouTube-serveren i USA, så snart du får adgang til en af vores websider, hvor en YouTube-video er indlejret.
Denne forbindelse er nødvendig for at kunne vise den respektive video på vores hjemmeside i din browser. YouTube optager og behandler som minimum din IP-adresse, datoen og tidspunktet, hvor videoen blev vist, samt det websted, du besøgte. Derudover oprettes en forbindelse til Googles DoubleClick-annonceringsnetværk.
det websted, du besøgte. Derudover oprettes en forbindelse til Googles DoubleClick-annonceringsnetværk. Hvis du er logget ind på YouTube, når du går ind på vores websted, tildeler YouTube forbindelsesoplysningerne til din YouTube-konto. For at forhindre dette skal du enten logge ud af YouTube, før du besøger vores websted, eller foretage de relevante indstillinger på din YouTube-konto.
Med henblik på funktionalitet og analyse af brugsadfærd gemmer YouTube permanent cookies på din enhed via din browser. Hvis du ikke accepterer denne behandling, har du mulighed for at forhindre installation af cookies ved at foretage de relevante indstillinger i din browser. Yderligere detaljer kan findes i afsnittet om cookies ovenfor.
Yderligere information om indsamling og brug af data samt dine rettigheder og beskyttelsesmuligheder i Googles privatlivspolitik findes på https://policies.google.com/privacy?hl=da
CloudFlare
For at sikre vores hjemmeside og for at optimere indlæsningstider bruger vi CloudFlare CDN (indholdsleveringsnetværk). Dette er en service fra Cloudflare Inc., 101 Townsend Street, San Francisco, Californien 94107, USA, i det følgende benævnt “CloudFlare”.
Retsgrundlaget for indsamling og behandling af disse oplysninger er art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR. Vores legitime interesse ligger i sikker drift af vores hjemmeside og i dens optimering.
Hvis du tilgår vores hjemmeside, videresendes dine forespørgsler til CloudFlare-servere. Statistiske adgangsdata om dit besøg på vores hjemmeside indsamles, og CloudFlare gemmer en cookie på din terminalenhed via din browser. Adgangsdata omfatter
 • din IP-adresse;
 • den eller de sider på vores websted, som du får adgang til;
 • type og version af internetbrowser du bruger;
 • dit operativsystem;
 • den hjemmeside, du kom fra, før du besøgte vores hjemmeside (henvisnings-URL);
 • din varighed af ophold på vores side; og
 • den hyppighed, hvormed vores sider tilgås.
Dataene bruges af CloudFlare til statistiske evalueringer af adgangene samt til sikkerhed og optimering af tilbuddet.
Hvis du ikke accepterer denne behandling, har du mulighed for at forhindre installation af cookies ved at foretage de relevante indstillinger i din browser. Yderligere detaljer kan findes i afsnittet om cookies ovenfor.
CloudFlare tilbyder yderligere information om dets dataindsamling og -behandling samt dine rettigheder og dine muligheder for at beskytte dit privatliv på dette link: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/
Google AdWords med konverteringssporing
Vores hjemmeside bruger Google AdWords og konverteringssporing. Dette er en tjeneste leveret af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (herefter: Google).
Vi bruger konverteringssporing til at levere målrettet promovering af vores websted. Retsgrundlaget er art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR. Vores legitime interesse ligger i analysen, optimeringen og den økonomiske drift af vores websted.
Hvis du klikker på en annonce placeret af Google, gemmer den konverteringssporing, vi bruger, en cookie på din enhed. Disse såkaldte konverteringscookies udløber efter 30 dage og identificerer dig ikke på anden måde personligt.
Hvis cookien stadig er gyldig, og du besøger en bestemt side på vores hjemmeside, kan både vi og Google vurdere, at du har klikket på en af vores annoncer placeret på Google, og at du derefter blev videresendt til vores hjemmeside.
De data, der indsamles på denne måde, bruges igen af Google til at give os en evaluering af besøg på vores hjemmeside, og hvad besøgende gør, når de er der. Derudover modtager vi information om antallet af brugere, der har klikket på vores annonce(r), samt om de sider på vores side, der efterfølgende besøges. Hverken vi eller tredjeparter, der også bruger Google AdWords, vil være i stand til at identificere dig fra denne konverteringssporing.
Du kan også forhindre eller begrænse installationen af cookies ved at foretage de relevante indstillinger i din browser. Ligeledes kan du bruge browseren til at slette cookies, der allerede er gemt. De nødvendige trin og foranstaltninger varierer dog afhængigt af den browser, du bruger. Hvis du har spørgsmål, bedes du bruge hjælpefunktionen eller konsultere dokumentationen til din browser eller kontakte producenten for support.
Derudover giver Google yderligere oplysninger med hensyn til sin databeskyttelsespraksis på https://services.google.com/sitestats/da.html, https://policies.google.com/technologies/ads?hl=da eller https://policies.google.com/privacy?gl=da&hl=da især information om, hvordan du kan forhindre brugen af dine data.
MailChimp - Newsletter
Vi tilbyder dig muligheden for at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev via vores hjemmeside.
Vi bruger MailChimp, en service fra The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA, i det følgende benævnt “The Rocket Science Group”.
Derudover tilbyder Rocket Science Group yderligere information om deres databeskyttelsespraksis på https://www.intuit.com/privacy/statement/
Hvis du tilmelder dig vores gratis nyhedsbrev, vil de data, du anmoder om til dette formål, dvs. din e-mailadresse og eventuelt dit navn og adresse, blive behandlet af The Rocket Science Group. Derudover vil din IP-adresse samt dato og klokkeslæt for din registrering blive gemt. Under registreringsprocessen vil dit samtykke til at modtage dette nyhedsbrev blive indhentet sammen med en konkret beskrivelse af den type indhold, det vil tilbyde og henvisning til denne privatlivspolitik.
Nyhedsbrevet, der så udsendes af The Rocket Science Group, vil også indeholde en sporingspixel kaldet et web-beacon. Denne pixel hjælper os med at vurdere, om og hvornår du har læst vores nyhedsbrev, og om du har klikket på links deri. Udover yderligere tekniske data, såsom data om din computerhardware og din IP-adresse, vil de behandlede data blive gemt, så vi kan optimere vores nyhedsbrev og reagere på vores læseres ønsker. Dataene vil derfor øge kvaliteten og attraktiviteten af vores nyhedsbrev.
Retsgrundlaget for udsendelse af nyhedsbrevet og analysen er art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR.
Du kan tilbagekalde dit forudgående samtykke til at modtage dette nyhedsbrev i henhold til art. 7 stk. 3 GDPR med fremtidig virkning. Alt du skal gøre er at informere os om, at du tilbagekalder dit samtykke eller klikke på afmeldingslinket i hvert nyhedsbrev.
Modeldatabeskyttelseserklæring for Anwaltskanzlei Weiß & Partner
X

Større byggeri & infrastruktur

Vidste du, at GroundPlug har markedets største sortiment af stålfundamenter?

Se vores serier til fleretagers byggeri, infrastruktur og industrielt byggeri

Terrasse: Tegn, Beregn, BYG!

Prøv vores nye Terrassedesigner!

Brug vores værktøj til din beregning eller design sammen med dine kunder. Spar tid, undgå misforståelser og optimer dit projekt.